You are here

Sügisene umbrohutõrje teraviljadel

Uudised
18.08.2016

Kuigi sügistööde periood on põllumehele pingeline, on sügisene umbrohutõrje soovitatav. Väiksemaid umbrohutaimi on kergem tõrjuda, herbitsiidide mõju neile on suurem ning soodsatel aastatel tähendab sügisene herbitsiidiga pritsimine sageli seda, et kevadel pole teist umbrohutõrjet enam teha vaja. Umbrohtude varajane tõrjumine annab põhikultuurile ka kasvueelise ja hästi arenenud kultuur on talvekahjustustele vastupidavam. Varajane tõrje annab võimaluse kasutatud registreeritud miinimumnormi, millel omakorda väiksem keskkonnamõju. Talvitumishaiguste seisukohast ei tohiks unustada, et umbrohtunud põld tähendab tihedamat taimikut, kus ka lumiseen jõudsamalt areneb.

Kui probleemiks on aga raskesti tõrjutavad kõrrelised umbrohud, eelkõige rukki-kastehein ja murunurmikas, on sobiv lahendus Boxer 3,0 l/ha. Laiema tõrjespektri saamiseks soovitame segu Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Legacy 500 SC 0,1-0,2 l/ha. Pritsitakse enne või pärast teraviljade tärkamist ning kui umbrohtudel on kuni 3-4 pärislehte. Parim aeg pritsimiseks on, kui külviread muutuvad nähtavaks (hakkavad rohetama ehk umbes kasvufaasis 12 - kui teraviljal on ca 2 lehte).

Segu mõjub nii juurte kui lehtede kaudu, seega ka umbrohtudele, mis tärkavad vahetult peale pritsimist. Boxeri eeliseks on tugev toime murunurmikale, rukki-kasteheinale, aas-rebasesabale, raiheintele, virnale, vesiheinale jne. Tooted täiendavad teineteise tõrjespektrit ning tugevdavad toimet.

Murunurmika tõrjevajadust kiputakse alahindama, kuna tegemist on küllalt madalakasvulise kõrrelisega ning arvatakse, et see jääb hiljem alarindesse. Kuid kui kõrrelisi mitte tõrjuda, saab konkreetsest liigist põllul tõsine probleem keskmiselt kolme aastaga.