Herne ja oa kasvatajatele on abiks Maxim 025 FS

Uudised

Tänu Euroopa Liidu Komisjoni rohestamisnõudele on liblikõieliste kasvupind märkimisväärselt suurenenud, seda eelkõige põldherne osas. Kui 2018. aastal kasvatati Eestis põldhernest 29 677 hektaril, siis 2022. aastal juba 37 255 hektaril.

On positiivne, et hernes ja uba suurendavad mulla huumusesisaldust. Herne- ja oaterad on väärtuslik valgurikas sööt, mis aitab tasakaalustada loomade söödaratsiooni. Nende põllukultuuride külvikorras kasvatamine aitab ka vähendada taimekaitsevahendite kasutamist põllumajanduses. Teisalt, kaunviljade kasvupinna märkimisväärne kasv kahtlemata kiirendab mullas ja seemnes levivate haigustekitajate levikut. Registreeritud taimekaitsevahendite piiratuse tõttu on liblikõieliste taimede kaitset haiguste eest raske tagada.

Herneste ja ubade juuremädanik on levinud kõikjal, kus hernest või uba kasvatatakse. Meie kliimas on kaunviljade juuremädanik üks enim kahju tekitavaid herne ja oa haigusi. Haigust põhjustavad Fusarium spp. ja Pythium spp., samuti mitmed askohütoosi tekitajad. Need patogeenid võivad mullas või taimejäänustel püsida pikka aega ning taimede kaitsmiseks on vaja jälgida külvikorda. Nende haigustekitajate eest tuleb taimede kaitsmiseks rakendada mitte ainult mehaanilist mullaharimist, vaid kasutada ka taimekaitsevahendeid. seemnega ja mulla kaudu leviva juuremädaniku leviku vastu tuleb kasutada puhtimisvahendeid, see on üks ohutumaid tehnoloogilisi viise herne ja oa kaitseks  juuremädaniku ja teiste seemnetega levivate haiguste vastu. Puhtitud seemne külvamisega on seemikud kaitstud seemnel esineva esialgse nakkuse eest.

Puhtimisvahendi tõhususest

Herneste ja ubade tõusmepõletikke tekitavad tosin patogeenset seent, mis levivad seemnetega ja mulla kaudu. Nendest kõige mainimisväärsemad on askohütoosi, juure- ja juurekaelamädanikke ning hahkhallitust tekitavad seened: Ascochyta kompleks (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes, Phoma medicaginis var. pinodella), Fusarium spp., Pythium spp. ja Botrytis cinerea. Seemnete puhtimine on nende haigustekitajate vastu kõige efektiivsem vahend ning Maxim 025 FS paistab siin oma tõhususe poolest silma. Puhtimine on eriti tähtis, kui kaunviljad külvatakse varakevadel niiskesse ja külma mulda. Tärkavaid taimi haiguste eest kaitstes kujundatakse optimaalse tihedusega ja ühtlane külv, mis on olulisem just herne kasvatamisel. Sellises külvis arenevad taimed ühtlaselt, on tugevad, valmivad ühtlaselt, annavad suurema ja kvaliteetsema terasaagi.

Haigustekitajad Ascochyta pisi ja Mycosphaerella pinodes tekitavad hilisemas kasvufaasis ka herne ja oa laikpõletikku, mis meil täna probleemiks kujunenud. Kokkuostetav oa- ja herneseeme peaks olema ühtlane ja plekkideta, laikpõletiku nakkuse korral on seeme aga tumedate laikudega ja sellevõrra kokkuostul ka vähem väärtuslik. Sellise seemne külvamisel tuuakse haigustekitaja põllule kaasa ja siin on puhtimine palju abiks. Kuigi seemnete puhtimine ei tähenda, et laikpõletiku tõrjet kasvuajal tegema ei pea, annab see siiski esimese kaitse ka laikpõletiku vastu, väldib haigustekitaja levikut põllul ja hoiab haiguse fooni madalamal.

Puhtimine võib oluliselt mõjutada seemnete idanevust ja paljud katsed on seda ka tõestanud. Kõige ligemal on katseid tehtud Soomes 2005. ja 2006. aastal, kus arvestati herneste kaitset juurepõletiku ja juuremädaniku vastu, mõju külvi tihedusele ja saagile. Kahes 2005. aastal tehtud katses olid herneseemned erineva idanevusega: esimeses katses 89% ja teises katses ainult 57%. Kui võrreldi vastavaid näitajaid, selgus, et teises katses suurenes üldsaak tänu puhtimisvahendite kasutamisele 41–53% ja kaubanduslik saak 41–91%. 2006. aastal tehtud katses oli herneseemne idanevus 59%. Puhtimisvahendi kasutamine parandas mõlema katse keskmist idanevust ja suurendas tervete tõusmete arvu mõlemas katses.

Nädal 22, 2017 - kuidas kasvab hernes Tartumaal?

Puhtimise mõju taime arengule - puhitud seemnest kasvanud taime juurestik on tugevam ja moodustab rohkem mügarbaktereid. Tartumaa, 2017

Enne herne- või oaseemnete puhtimist on vaja määrata idanevus ja tuhande seemne mass. Seemnevilja koristamisel ebasoodsates tingimustes võib idanevus kaduda, samuti võib liiga kõrge temperatuur seemnete kuivatamise ajal idanemist negatiivselt mõjutada.

Maxim 025 FS kasutusnorm on 2,0 l/1t herne- või oaseemnete kohta. Puhtimisvahend on efektiivne seemikute askohütoosi ning Fusarium seente põhjustatud juuremädaniku ja tõusmepõletiku vastu. Töölahuse valmistamisel piisab 2,0 liitri puhtimisvahendi lahjendamiseks 4 liitrist vees ja 1 tonni seemnete puhtimiseks kulub 6 liitrit valmis lahust. Väiksemate seemnete puhtimiseks võib puhtimisvahendit lahjendada kuni 6 l veega, rohkem vett mitte panna, kuna lahus ei jää muidu korralikult seemnete pinnale.

Herne ja oa seemet tasub kindlasti puhtida, kui külvatakse enda paljundatud seemet või varaste külvide korral jahedates ja niisketes ilmastikutingimustes. Maxim 025 FS ei pärsi taimede tärkamist ja arengut ning kaitseb hernest ja põlduba oluliste varajaste haiguste vastu.