Vibrance banner big RootingMan final SVG

Sedaksaan - uue põlvkonna SDHI toimeaine

______________________________________

Sedaksaan on uue põlvkonna toimeaine, mis võitleb tõhusalt risoktonioosi, lumiseene, nisu-kõvanõe ja tüfuloosiga ning soodustab juurte kasvu, mistõttu ei pea puhisele täiendavalt mikroelemente ega aminohappeid lisama.

Fludioksoniil on kontaktne, pikaajalise toimega fungitsiid, mis kaitseb tõhusalt seemneid mullas levivate fusarioosi tekitaja Fusarium spp., lumiseene tekitaja Microdochium nivale ja muude haigustekitajate eest. 

VIBRANCE® puhtimisvahendeid valmistatakse uuendusliku Formula M tehnoloogia alusel, mis aitab vähendada puhise pudenemist seemnetelt, toimeainete kadu, tolmu teket külvi ajal ja puhtimisvahendi jääke seemnemahutis, vähendades seeläbi keskkonnasaastet.

 

Vibrance video - eelvaade
play_circle
VIBRANCE® - uue põlvkonna puhtimisvahendid

Vibrance puhtimisvahendite keskmeks on Syngenta toimeainete fludioksoniili ja sedaksaani kombinatsioon. Kui fludioksoniil (Syngenta Maxim toodete toimeaine) on tuntud oma tugeva toime poolest juuremädaniku (Fusarium) ning lumiseene (Microdochium nivale) vastu, siis koos sedaksaaniga saavutatakse lumiseene vastu topeltkaitse. See on tähtis, sest lumiseen on meie piirkonnas põllul alati olemas ning selle resistentsuse probleem on süvenev. Me julgeme väita, et Vibrance puhtimisvahendid on ühed paremad lumiseene vastased lahendused turul. Sedaksaan on lisaks üks väheseid toimeaineid, mis on tõhus Rhizoktonia poolt põhjustatud tõusmepõletiku vastu. Seen nakatab paljusid erinevaid kultuure, on mullas peaaegu alati olemas ning selle tekitatavat kahju sageli alahinnatakse. Nende kahe toimeaine kombinatsiooni eripära seisneb lisaks selles, et taimede areng ja tärkamine pole häiritud. Vastupidi – nagu eespool mainitud, on taimede juurte areng tänu toimainete biokeemilistele omadustele märkimisväärselt jõudsam.

<--- Vaata videot Vibrance toodete turulejõudmisest

 

 

KAS TEADSITE, ET...

Syngenta puhtimisvahendites olevad põhitoimeained ei sisaldu Syngenta kasvuaegselt kasutatavates fungitsiidides ja vastupidi? See on meie viis teha põllumajandustootjate elu lihtsamaks ning võidelda resistentsete kahjustajate tekke vastu.

Kaitse taimehaiguste eest

________________________________________
 
Toimeained ja uuenduslik tootmistehnoloogia loovad usaldusväärse, laia toimespektriga kaitse raskesti tõrjutavate haiguste vastu, mis levivad seemnete, mullastiku ja õhu kaudu.  VIBRANCE® puhtimisvahendid püsivad juurtel nii rasketes kui kergetes muldades ja neid ei uhuta sügavamatesse mullakihtidesse.
TAIMEHAIGUS

SEDAKSAAN

FLUDIOKSONIIL

VIBRANCE DUO

VIBRANCE DUO / STAR

Lumiseen (Microdochium nivale)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Harilik juuremädanik (Fusarium spp.)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Helelaiksus (Septoria nodorum)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Nisu-kõvanõgi (Tilletia caries)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritic)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Risoktonioos (Rhizoctonia spp.)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)

⬤ ⬤

⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Lendnõgi (Ustilago nuda)

⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Odra-lendnõgi (Ustilago hordei)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Tüfuloos (Typhula incarnata)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤

⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

Tõusmepõletik (Cochliobolus sativus)

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤

⬤ ⬤ ⬤


Efektiivsus:         ⬤ ⬤ ⬤  väga hea mõju,        ⬤ ⬤   hea mõju,        ⬤ mõõdukas mõju,         mõju puudub või teadmata

Vibrance tooted katsetes - videoülevaade

Vibrance Duo mõju risoktonioosile
play_circle
Vibrance™ Duo mõju risoktooniale
Puhtimisvahendite võrdluskatse Leedus - video eelvaade
play_circle
Puhtimisvahendite võrdluskatse Leedus
Vibrance Duo mõju harilikule juuremädanikule
play_circle
Vibrance™ Duo mõju juuremädanikule

KAS TYEADSITE, ET...

Seemned kannavad endas taimede geneetilist potentsiaali ning tohutul hulgal energiat, mistõttu on nad kahjuritele ja haigustele väga atraktiivsed. Varajane nakatumine taimehaigustesse võib saaki väga palju mõjutada. Tõhusa puhtimisvahendi kasutamisega kaasnev majanduslik võit võib olla kuni 15 protsenti päästetud põllukultuuri, mõnedel juhtudel on see näitaja oluliselt suurem. Näiteks lumiseene suure nakkusfooni korral võib hävida suur osa taimestikust, odra varajane nakatumine odra-võrklaiksusesse võib tähendada kuni 40%-list saagikadu. Seemnete puhtimisega saab taimi varases kasvufaasis haiguste eest edukalt kaitsta. 

Juurte jõud!

________________________________________

Uuel toimeainel sedaksaanTM on lisaks haigusi tõrjuvale mõjule juurte kasvu märkimisväärselt stimuleeriv toime. Me nimetame seda omadust Rooting Power tehnoloogiaks. Selline lahendus on turul unikaalne. Kui tavapäraselt lisatakse juurekasvu stimuleerimiseks puhisele biostimulante, siis Vibrance puhtimisvahendid teevad selle töö juba osaliselt ise ära. Eriti hästi tuleb Vibrance`i positiivne mõju esile põuatingimustes, sest tugevama juurekavaga taimed on põua suhtes vastupidavamad, saavad mullast paremini toitaineid kätte, talvituvad paremini ning on juure- ja varajaste lehehaiguste suhtes vastupidavamad. 

 

Risoktonioos, tõusmepõletik. Foto: Syngenta


Tugevamad ja tervemad juured

VIBRANCE® ainulaadsed eelised võtab kokku nn. RootingPower™ kontseptsioonis, mis tähendab, et need puhtimisvahendid tagavad tugevamad ja tervemad juured ning sellega koos pannakse juba kohe kasvuperioodi alguses alus suurema saagi saamisele.

✔ moodustuvad tugevamad ja tervemad juured;  
✔ paraneb toitainete ja vee omastamine; 
✔ seemikud on tervemad ja taimed tugevamad;
✔ realiseerub taime geneetiline potentsiaal;
✔ saak on kõrge ja stabiilne

 

 


Suurem juurestik - suurem kasum

2018. aasta oli Eestis põuane ning see näitas selgeid eeliseid nende toodete kasutamisel, mis mõjuvad positiivselt taime füsioloogiale, stimuleerides neid kasvatama tihedamat ning pikemat juurestikku. Baltic Agro korraldatud Kuusiku katses oli Vibrance® Duo`ga puhitud põllu osal taimedel juba varases kasvufaasis suurem ja pikem juuremass - tulemuseks 500 kg/ha suurem saak ning 75 eurot suurem puhastulu!

Pildil talinisu Skagen - puhitud Celest Trio 060 FS-ga (paremal) vs puhituna Vibrance® Duo`ga (vasakul).


Tugevamad juured - tervem taim, jõudsam kasv

2019-2020. aasta Lõuna-Eesti põldkatse eesmärk oli võrrelda eelkõige taimede kasvu ja arengut kasvuhooaja alguses. Syngenta katselapil oli seeme puhitud puhtimisvahendiga Vibrance Pro (vasakul), kõrval 3 toimeainet sisaldava konkureeriva tootega (paremal). 

Vibrance Pro-ga puhitud seemne puhul oli juurestik ja taimed rohkem arenenud isegi vaatamata tõsiasjale, et sel katse osal sai seeme kogemata külvatud sügavamale.

KAS TEADSITE, ET...

Eksperdid on öelnud, et 80% taimede probleemidest saavad alguse juurtest / mullast". Vaid terve ja tugeva juurestiku olemasolul on taimede geneetilise potentsiaali maksimaalne rakendamine võimalik.

* Rovira, AD. 1990. The impact of soil and crop management practices on soilborne root diseases and wheat yields. Soil Management 6(4):195-200

Positiivne mõju taime füsioloogiale

________________________________________

ELATUS ™ Era -efekts redzams pēc ražas novākšanas

 

Kaitse abiootilise stressi eest


Vibrance puhtimisvahendid suurendavad taimede vastupidavust abiootilisele stressile, mida võivad põhjustada näiteks põud ja külm. Taimed:

✔  taluvad paremini põuda; 
✔ omastavad pinnasest paremini toitaineid;
✔ talvituvad paremini;
✔ muutuvad juurekaela haiguste suhtes vastupidavamaks.

 

 

Biostimuleeriv mõju

✔ optimeerivad juurte aktiivsust erinevates tingimustes;
✔ aitavad taimedel paremini olemasolevaid veevarusid ja toitaineid ära kasutada;
✔ teevad noorte taimede ellujäämise põuatingimustes lihtsamaks;
✔ suurendavad fotosünteesi põuatingimustes.

Joonis: VIBRANCE® suurendab fotosünteesi efektiivsust nisu puhul põuast tingitud stressi korral.

 

 

Tõhusam lämmastiku omastamine ja terade parem kvaliteet


Vibrance® puhtimisvahendid soodustavad:

✔ tõhusamat lämmastiku omastamist
✔ paremat teravilja kvaliteeti
✔ terade suuremat valgusisaldust

 

Vibrance puhtimisvahendid

Puhtimisvahend

Vibrance Pro

Registreeritud
25 g/l
sedaksaan
25 g/l
fludioksoniil
20 g/l
tritikonasool
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)
Loe lähemalt
Puhtimisvahend

Vibrance Star

Registreeritud
25 g/l
sedaksaan
25 g/l
fludioksoniil
20 g/l
tritikonasool
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)
Loe lähemalt
Puhtimisvahend

Vibrance Trio

Registreeritud
25 g/l
sedaksaan
25 g/l
fludioksoniil
10 g/l
tebukonasool
FS (suspensioonikontsentraat seemnete keemiliseks töötlemiseks)
Loe lähemalt
chevron_left
chevron_right

Loe lähemalt mulla ja seemnetega levivate teraviljahaiguste kohta

Helelaiksus

Kõrreliste helelaiksus

Tüfuloos

Tüfuloos

Juuremädanik

Harilik juuremädanik

chevron_left
chevron_right