Elumis 105 OD

Registreeritud
Viimati uuendatud:

Herbitsiid


​    1 l = 3 punkti

 
Reg.nr:
0658/14.02.17
Pakendi suurus:
5 l
Toimeained:
75 g/l
mesotrioon
30 g/l
nikosulfuroon
Keemiline klass:
Triketoon, ALS inhibiitor
Toimeaine grupp:
HRAC grupp 27
HRAC grupp 2
Formulatsioon:
OD (õlidispersioon)
Toimemehhanismi kirjeldus:
Elumis 105 OD sisaldab süsteemseid toimeaineid mesotrioon ja nikosulfuroon. Parim ja kiireim mõju saavutatakse, kui pritsimise ajal on soodsad ilmastikutingimused ja taimed kasvavad aktiivselt. Lõplik toime saabub 2 nädala jooksul.

Nikosulfuroon kuulub sulfonüül-uurea keemilisse klassi. Imendub taime peamiselt lehtede kaudu, juurte kaudu imendumine on piiratud. Toimeaine koguneb taime meristeemis, kus see takistab ensüümi atsetolaktaadi (ALS) sünteesi. Tundlike taimede kasv peatub mõne tunni jooksul peale pritsimist, taimede värvumine kollaseks või punaseks toimub mõne päeva kuni 2 nädala jooksul. Tärkamisjärgsel kasutamisel on nikosulfuroonil mõju paljudele üheaastastele kõrrelistele umbrohtudele, mõnedele mitmeaastastele kõrreliste liikidele ning teatud laialehelistele umbrohtudele.

Toimeaine mesotrioon imendub kiiresti taimedesse nii lehtede kui juurte kaudu, mis tähendab, et see mõjub ka taimedele, mis tärkavad vahetult peale pritsimist. Mesotrioon on süsteemse toimega, pärssides taimede klorofülli tootmist. Kokkupuutel toimeainega peatub tundlike taimeliikide kasv koheselt, kloroos võib ilmneda juba mõne päeva jooksul. Toimeaine mõju on visuaalselt nähtav nädal peale pritsimist, mil algab taimede närbumine alates aktiivselt kasvavatest taimeosadest. Toimeaine mõjub enamikele üheaastastele laialehelistele umbrohtudele ning mõningatele kõrrelistele.
Registreering kehtib kuni:
Taimekaitsetunnistus:
nõutav