Axial One 50 EC

Registreeritud
Viimati uuendatud:

Herbitsiid

Motivatsioonikampaania
     1 l = 3 punkti 
Reg.nr:
863/24.10.23
Pakendi suurus:
1 l, 5 l
Toimeained:
45 g/l
pinoksadeen
5 g/l
florasulaam
Keemiline klass:
Fenüülpürasoliinid (DEN), Triasoolpürimidiin
Toimeaine grupp:
HRAC grupp 1
HRAC grupp 2
Formulatsioon:
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism:
süsteemne
Toimemehhanismi kirjeldus:
Süsteemse toimega herbitsiid põld-rebasesaba, raiheinade ja teiste lühiealiste kõrreliste ning lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja talinisul, durumnisul, suvi- ja taliodral, talirukkil ja talitritikalel. Mitte kasutada kaeral!
Registreering kehtib kuni:
Taimekaitsetunnistus:
nõutav