You are here

Brasan 540 EC

Viimati uuendatud
06.01.2022

Herbitsiid

Reg.nr: 
0347/19.09.08
Pakendi suurus: 
20 l

 


​    1 l = 2 punkti

 
Toimeained: 
Keemiline klass:
Kloroatsetamiid
Toimeaine grupp: 
HRAC grupp K3
HRAC grupp F4
Taimekaitsetunnistus: 
nõutav
Formulatsioon: 
EC (emulsioonikontsentraat)
Toimemehhanism: 
süsteemne

Brasan 540 EC on kahe toimeaine kombinatsioon. Dimetakloor tungib umbrohutaimesse võrsete ja juurekaela kaudu ning takistab rakkude paljunemist. Klomasoon tungib umbrohutaimesse peamiselt juurte ja võrsete kaudu ning ladestub lehtedesse. Selle tagajärjel on klorofülli moodustumine umbrohutaimes takistatud. Umbrohud kas ei tärka või hävivad kohe pärast tärkamist.

Brasan 540 EC on herbitsiid lühiealiste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamiseelseks tõrjeks suvi- ja talirapsil.

Registreering kehtib kuni: 
31.12.2022

Suviraps

Taliraps

Ettevaatust kasutamisel

 • Vältige toote või pritsimislahuse sattumist nahale, riietele või silma. Vältige pihustatud aine sissehingamist. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Peale töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Kasutatud riided ja isikukaitsevahendid tuleb töö lõppedes ja enne järgmist kasutuskorda puhastada/pesta.
Vajalikud isikukaitsevahendid
 • Kanda kaitseriietust, kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal, ja hingamisteede kaitsevahendit. Mitte kanda lahtiseid jalanõusid. Täpsemad juhised vajalike isikukaitevahendite kohta leiate toote ohutuskaardilt.

Muud kasutamispiirangud

Brasan 540 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Optimaalne temperatuur toote kasutamiseks on +10°C kuni +25 °C. Mitte pritsida õhutemperatuuril üle +25° C, et vältida töölahuse tugevat õhku hajumist. Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab dimetakloori, rohkem kui 1,0 kg dimetakloori hektari kohta samal põllul kolme aasta jooksul.Vältige pritsimist, kui tuule tugevus on üle 4 m/s (va spetsiaalsed pritsid ja pihustid), et ära hoida taimekaitsevahendi tuulega levimist naaberaladele. 48 tundi enne pritsetöid teavitage eesseisvatest taimekaitsetöödest mesinikke, kelle mesitarud asuvad töödeldavast alast kuni 2 km raadiuses.

Paagisegud

Soovitav on paagisegu sobivust muude toodetega eelnevalt katsetada. Laiema toimespektri saamiseks ning Brasani kõrvalmõju vähendamiseks võib kasutada segus Brasan 540 EC 1,0 l/ha + Teridox 500 EC 1,0 l/ha. Paagisegude tegemine toimub kasutaja vastutusel. Täiendava info saamiseks toodete sobivuse kohta paagisegus võtke ühendust tootja või toote edasimüüjaga.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Loksutada taimekaitsevahendi kanistrit enne avamist, seejärel lisada vajalik kogus toodet pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühje pakendeid vähemalt 3 korda veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada. Tagasivoolu vältimiseks peab veevoolik paagi täitmisel olema pritsipaagi veetasemest alati kõrgemal. Pärast töö lõpetamist ühjenda paak ja pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Vee kulu

300 l/ha

Vihmakindlus

2 tundi

Hoiustamine

Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, hästiventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 10ºC ja üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

 • Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Pöörduda koheselt arsti poole. Ärge kunagi andke midagi teadvusetule kannatanule ega kutsuge esile oksendamist. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

  Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.


 • Umbrohild. k. nimetusBrasan
  540 EC

  2,0 l/ha
  Teridox
  500 EC

  2,0 l/ha
  Brasan 540 EC + 
  Teridox 500 EC

  1,0 + 1,0 l/ha
  Erilehine linnurohiPolygonum aviculare⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Harilik maltsAtriplex patula⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Harilik hiirekõrvCapsella bursa-pastoris⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik kirburohiPolygonum persicaria ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik linnukapsasLapsana communis⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ (⬤)
  Harilik nälgheinSpergula arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik piimalill Euphorbia helioscopia⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Harilik punandFumaria officinalis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik ristirohiSenecio vulgaris⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik unilook Sisymbrium officinale⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Hiirehernes  Vicia sp. ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Iminõgesed Lamium sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Kahar kilbirohiPersicaria lapathifolia⬤ ⬤⬤ ⬤
  KannikesedViola sp.⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Kare jürilillCardamine hirsuta⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
  Kare kõrvikGaleopsis tetrahit⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Kesalill, kummelidMatricaria sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Koeraputk Aethusa cynapium⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ (⬤)
  KukeleivadSetaria sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  PiimohakadSonchus sp.⬤ (⬤)⬤ (⬤)⬤ (⬤)
  Põld-konnatatar Fallopia convolvulus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-tulikasRanunculus arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Harilik kortsleht  Alchemilla vulgaris⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Kukemagun Papaver rhoeas⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Kurerehad Geranium sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Mailased Veronica sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Maisi varis ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Murunurmikas Poa annua⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Must maavitsSalanum nigrum⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Paljas võõrkakarGalinsoga parviflora⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Paljuseemneline hanemaltsChenopodium polyspermum⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-litterheinThlaspi arvense⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Põld-lõosilmMyosotis arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-rebasesabaAlopecurus myosuroides⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põld-varsapõlvAnagallis arvensis⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Põldrõigas Raphanus raphanistrum⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Põldsinep Sinapis arvensis⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
  Raiheinad  Lolium sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Raudnõges Urtica urens⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Rihu-peenlookDescurainia sophia⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Roomav madar (virn)Galium aparine⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Rukkilill Centaurea cyanus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Rukki-kasteheinApera spica-venti⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  OblikadRumex sp.⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Tähk-kukehirssEchinochloa crus-galli⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ (⬤)
  Tähk-rebasheinAmaranthus retroflexus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
  Valge hanemaltsChenopodium album⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  Valge pusurohiSilene latifolia⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
  Verev iminõgesLamium purpureum⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
  VesiheinStellaria media⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤


  ◯  vähene mõju, mõju puudub või mõju teadmata        
  ⬤ ⬤   keskmine kuni hea mõju        
  ⬤ ⬤ ⬤  hea kuni väga hea mõju