Revus Top

Registreeritud
Viimati uuendatud:

Fungitsiid

Motivatsioonikampaania

     1 l = 7 punkti 

Reg.nr:
0502/16.09.13
Pakendi suurus:
1 l
Toimeained:
250 g/l
mandipropamiid
250 g/l
difenokonasool
Keemiline klass:
CAA, Triasool
Toimeaine grupp:
FRAC grupp 40
FRAC grupp 3
Formulatsioon:
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism:
ennetav, raviv, süsteemne, translaminaarne
Toimemehhanismi kirjeldus:
Revus Top on profülaktilise toimega kasvuaegne fungitsiid lehemädaniku, mugula pruunmädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil.
Registreering kehtib kuni:
Taimekaitsetunnistus:
nõutav