You are here

Kasvuregulaatori Moddus Start kasutamine

Talirapsi haigus- ja kahjuritõrje

Thumbnail: 

Talirapsi kevadisest kasvureguleerimisest


Otsepilt põllult 2020 - talitritikale Rivolt


See talitritikale põld asub Lõuna-Eestis, Põlvamaal. Videos näete kasvamas kõrge saagipotentsiaaliga (2019. a. Eestis, Oidermaa Talu seemnekeskuses koristati talitritikalet Rivolt 8,43 t/ha kuivkaalus) talitritikalet Rivolt.

This winter triticale field is located in the South Estonia, Põlva county. In video, you can see how wintyer triticale Rivolt is developing and growing.

 


Otsepilt Eestist - suvinisu Nufenen 2019. aasta taimekasvatushooajal


See suvinisu põld asus Lõuna-Eestis, Põlvamaal. Videos näete kasvamas suvinisu (sort Nufenen). 

The following spring wheat field was located in the South Estonia, Põlva county. In video, you can see spring wheat Nufenen growing.
 

Põllulogi:

24.04.2019. Kombikülv, seemnete külvinorm 500 idanevat tera m², väetis YaraMila 17-11-12 400 kg/ha. Külvi ajal oli väga kuiv.
28.04.2019. Antud väetis MgO (Hiina) 80 kg/ha
29.04.2019. Antud lämmastikväetist YaraBela EXTRAN 120 kg/ha
30.04.2019. Esimesed leheotsad mullapinnal nähtavad. Hakkas sadama vihma.
07.05.2019. Suvinisu kasv on hoos, vaatamata jahedale. Vihma on viimaste päevadega tulnud kokku 17,5 mm.
25.05.2019  Anti mikroelemente ja tehti umbrohutõrjet: YaraVita Brassitrel 1,0 l/ha + YaraVita Mantrac Pro 0,45 l/ha + YaraVita Zinctrac 0,25 l/ha + YaraVita Coptrac 0,15 l/ha + Sekator OD 0,15l/ha
30.05.2019  Väetamine (lämmastik tasakaalus väävliga) CAN 27 + 4S 155 kg/ha.
01.06.2019  Tehti nisu kasvu reguleerimine koos esimese ringi haigustõrjega, lisaks anti vaske: Moddus Start 0,15 l/ha, Input 0,8 l/ha, YaraVita Coptrac 0,15 l/ha.
11.06.2019. Tehtud teine kasvu reguleerimine Moddus 250 EC 0,1 l/ha.
15.06.2019. Tehti teine haigustõrje koos leheväetamisega: Elatus Era 0,8 l/ha + YaraVita Mantrac Pro 0,3 l/ha + YaraVita Coptrac 0,2 l/ha + YaraTera Krista K Plus 2,0 kg/ha
19.08.2019.  Koristus. Saak 7,4 t/ha kuivkaalus.
 

 

VIDEOKOKKUVÕTTED

Suvinisu Nufenen kasv 2019. a. kasvuhooajal.