You are here

Põld pildis: ole kursis, mis põllul toimub


Otsepilt Eestist - suvinisu Nufenen


See suvinisu põld asub Lõuna-Eestis, Põlvamaal. Videos näete kasvamas suvinisu (sort Nufenen). 

This spring wheat field is located in the South Estonia, Põlva county. In video, you can see spring wheat Nufenen growing.

 

Põllulogi:

24.04.2019. Kombikülv, seemnete külvinorm 500 idanevat tera m², väetis YaraMila 17-11-12 400 kg/ha. Külvi ajal oli väga kuiv.
28.04.2019. Antud väetis MgO (Hiina) 80 kg/ha
29.04.2019. Antud lämmastikväetist YaraBela EXTRAN 120 kg/ha
30.04.2019. Esimesed leheotsad mullapinnal nähtavad. Hakkas sadama vihma.
07.05.2019. Suvinisu kasv on hoos, vaatamata jahedale. Vihma on viimaste päevadega tulnud kokku 17,5 mm.
25.05.2019  Anti mikroelemente ja tehti umbrohutõrjet: YaraVita Brassitrel 1,0 l/ha + YaraVita Mantrac Pro 0,45 l/ha + YaraVita Zinctrac 0,25 l/ha + YaraVita Coptrac 0,15 l/ha + Sekator OD 0,15l/ha
30.05.2019  Väetamine (lämmastik tasakaalus väävliga) CAN 27 + 4S 155 kg/ha.
01.06.2019  Tehti nisu kasvu reguleerimine koos esimese ringi haigustõrjega, lisaks anti vaske: Moddus Start 0,15 l/ha, Input 0,8 l/ha, YaraVita Coptrac 0,15 l/ha.
11.06.2019. Tehtud teine kasvu reguleerimine Moddus 250 EC 0,1 l/ha.
15.06.2019. Tehti teine haigustõrje koos leheväetamisega: Elatus Era 0,8 l/ha + YaraVita Mantrac Pro 0,3 l/ha + YaraVita Coptrac 0,2 l/ha + YaraTera Krista K Plus 2,0 kg/ha

 

VIDEOKOKKUVÕTTED

Mai 2019

 

 

Otsepilt Lätist - taliraps SY Annabella


See talirapsi põld asub Läti keskosas, Zemgales. Videos näete kasvamas talirapsi SY Annabella - meie kõrge saagikuse ning hea talvekindlusega hübriidosrti.

This oilseed rape field is located in the central part of Latvia, Zemgale. In video, you can see how is growing SY Annabella - our winter oilseed rape hybrid variety with high yield potential and a good winter hardiness.
 

 

Otsepilt Lätist - talinisu Zeppelin


See nisupõld asub samuti Läti keskkosas, Zemgales. Videost näete, kuidas kasvab Syngenta talinisu sort Zeppelin, meie A kategooria toidunisu potentsiaaliga sort.

This wheat field is located in the central part of Latvia, Zemgale. In video, you can see how is growing the winter wheat variety Zeppelin which has convincing indicators in the A wheat quality group

.